We Count On YOUR Creativity

ما روی خلاقیت تو حساب می کنیم

مرکز شغلی بن دا

مرکز توسعه شغلی بن‌دا

شرکت بن‌دا با همکاری مدرسه اشتغال شریف، اقدام به ایجاد " مرکز توسعه شغلی بن‌دا " نموده تا افراد تازه فارغ التحصیل و مستعد در فضایی مشابه سازی شده با فضای واقعی کار در سازمان، طی 2 الی 3 ماه آموزش پروژه محور، برای ورود به سازمان و جایگاه شغلی مناسب آماده گردند.

شایستگی‌ها

شایستگی‌ها
 چرا مرکز شغلی بن‌دا؟

چرا مرکز شغلی بن‌دا؟

- فراهم ساختن بستری شبیه سازی شده با فضای واقعی کار

- آموزش رایگان مهارت‌های نرم و تخصصی توسط متخصصین

- عدم نیاز به رزومه و سابقه‌ی کار

- امکان استخدام درشرکت‌های زیرمجموعه‌ی گروه بن‌دا بعد از ارزیابی پایانی

- فراهم ساختن بستری برای انجام 0 تا 100 یک پروژه‌ی عملی در کنار متخصصین

- طراحی مسیرشغلی در کنار کوچ و منتور

ثبت نام