درباره ما

درباره‌ی بن‌دا تلنت:

داستان بن دا تلنت از آنجایی شروع شد که ما در فکر پیدا کردن بهترین‌هایی بودیم که بتوانند به تیم‌های پویا و اکتیو بن‌دایی‌ اضافه بشوند و در جست‌وجوی این افراد تلنت و فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها، بن‌دا تلنت بال پروازی شد برای بچه هایی که رویاهای بزرگ دارند و باند پرواز هستند.

بن دا تلنت دپارتمانی از گروه توسعه بن‌دا که با هدف شناسایی، توسعه، آموزش و جذب استعدادهای برتر در کشور ایجاد شده است. ما می کوشیم تا شما بتوانید با شناخت توانمندی‌ها و توسعه نقاط قوت خودتان در مسیر شغلی درست قرار بگیرید

ما در بن دا تلنت بر خلاقیت تو حساب می کنیم.

چشم‌انداز گروه توسعه‌ی بن‌دا:

خردمندانه، الگوی توانمندسازی ایرانیان باشیم. با سازماندهی هم‌بست ( استعداد‌ها، کارجسورانه، اقدام جمعی ) برای بهبود کیفیت زندگی ایرانیان

ماموریت:

کشف، ایجاد و توسعه‌ی راه‌حل های نوآورانه و دانش چنگال به روش چابک از طریق توانمندسازی و توسعه‌ی قابلیت‌های استعدادها برای کارستانی ( کار شدنی ) در راستای پیدایش چرخه‌های پایدار ثروت.

ارزش‌ها:

مرکز شغلی بن دا