تیم بن‌دا تلنت

آتنا گوهرزاده

Talent Development Manager

فاطمه جعفرپور

Talent Acquisition & Development Business Partner

باانگیزه، مصمم و پرتلاش

مه لقا پروانه

Talent Acquisition & Development Business Partner

پیگیر، جسور و خلاق

حمیده محمدی نیا

Talent Acquisition & Development Business Partner

پر انرژی، صمیمی، خلاق و عاشق پیشرفت

ندا خلیل نژاد

Recruitment Specialist

منظم، آرام و صبور

تیم مدرسه اشتغال شریف